Pozvánka na řádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 14. 8. 2018

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání řádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 23. září 2020

v 10.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Schválení účetní závěrky za rok 4/2019 – 3/2020
 5. Schválení auditora na účetní období 4/2020 – 3/2021
 6. Různé
 7. Závěr konání valné hromady

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.

Celozávodní dovolená

posted in: Novinky | 0

Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost bude z důvodu celozávodní dovolené uzavřena od 20. do 31. července 2020.

 

Děkujeme za pochopení

PLTM KAREKAN, Indonésie

posted in: Novinky | 0

Strojírny Brno, a.s. dokončily v dubnu 2020 zkoušky a uvedení do provozu elektrárny PLTM Karekan v Indonésii. Instalována jsou 2 soustrojí horizontálních Francisových turbíny, každá o výkonu 4 MW.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 21. 10. 2019

P o z v á n k a

na mimořádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání mimořádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 27. listopadu 2019

v 11.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

 

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Rozšíření předmětu podnikání
 5. Prodej MVE Skryje
 6. Různé
 7. Závěr konání valné hromady

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.

MVE Ivančice – Cena ČDS&T 2018

posted in: Novinky | 0

Generální rekonstrukce MVE Ivančice, realizovaná naší společností, získala prestižní ocenění Technologické agentury ČR

ČDS&T 2018 v kategorii A3 – Dopravní stavby vodní.

V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní výměna technologického zařízení MVE.

Aktuálně jsou instalována dvě soustorjí Kaplanovy přímoproudé turbíny o průměru oběžného kola 1150 mm a celkovém výkonu cca 350 kW.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 16. 8. 2019

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání řádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 25. září 2019

v 10.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

 

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Schválení účetní závěrky za rok 4/2018 – 3/2019
 5. Schválení auditora na účetní období 4/2019 – 3/2020
 6. Různé
 7. Závěr konání valné hromady

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

 

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HPP Jonouli 1, Gruzie

posted in: Novinky | 0

ČESKY

V září 2018 byla uvedena do provozu vodní elektrárna Jonouli 1 v Gruzii. Strojírny Brno, a.s. pro tuto MVE dodávaly kompletní strojní technologii. Nainstalována byla dvě soustrojí horizontální Francisovy turbíny o průměru oběžného kola 680 mm, výkon 2x 952 kW.

 

Součástí dodávky dále bylo zařízení vtoku zahrnující jemné česle, řetězový čistící stroj a dopravník.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 16. 8. 2018

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání řádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 18. září 2018

v 11.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

 

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Schválení účetní závěrky za rok 4/2017 – 3/2018
 5. Schválení auditora na účetní období 4/2018 – 3/2019
 6. Různé
 7. Závěr konání valné hromady

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

 

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.