Kaplanova turbína je přetlakové zařízení s velmi dobrou možností regulace náklonu lopatek oběžného i rozváděcího kola. Což se využívá, především v místech s nevyrovnaným průtokem a spádem. Účinnost je ve srovnání s Francisovou turbínou vyšší. Kaplanova turbína je vhodná na malé spády a velké průtoky, které nemusí být konstantní. Vzhledem k rozdílu hladin je turbína instalována horizontálně nebo vertikálně.

Parametry:

Rozsah spádů 1 – 35 m
Rozsah průměru oběžného kola 500 – 4000 mm
Rozsah výkonů 50 – 25000 kW

 

Uspořádání / Arrangement:

Horizontální přímoproudá

Vertikální