Naše společnost se zabývá výrobou vodních turbín na malé vodní elektrárny – Kaplanova, Francisova a Peltonova. Také vyrábíme hydromechanická zařízení, jako česle, čistící stroje, hradidla a další. Mimo jiné se věnujeme i opravám, generálním rekonstrukcím a modernizacím všech typů vodních turbín bez ohledu na průměr oběžného kola a výkon turbíny. Stejně tak i hydromechanického zařízení na řekách.