Mimo výroby vodních turbín se věnujeme i výrobě a opravám pomocných zařízení vodních elektráren. Jako jsou česle, čistící stroje a dopravníky shrabků v různých technologiích (řetězové, mechanické, dvouramenné hydraulické a teleskopické hydraulické). Dodáváme také stavidla, uzávěry, jezové klapky, segmentové uzávěry, armatury spodních výpustí a hydraulické agregáty.