Společnost Strojírny Brno, a.s. se zavázala dodržovat tyto politiky. Politiky jsou ve shodě s udržitelností trvalého rozvoje a s ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Současně společnost požaduje po svých dodavatelích dodržování dodavatelského kodexu.