Společnost Strojírny Brno, a.s. se zavázala dodržovat tyto politiky. Politiky jsou ve shodě s ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.