PLTM KAREKAN, Indonésie

posted in: Novinky | 0

Strojírny Brno, a.s. dokončily v dubnu 2020 zkoušky a uvedení do provozu elektrárny PLTM Karekan v Indonésii. Instalována jsou 2 soustrojí horizontálních Francisových turbíny, každá o výkonu 4 MW.

MVE Ivančice – Cena ČDS&T 2018

posted in: Novinky | 0

Generální rekonstrukce MVE Ivančice, realizovaná naší společností, získala prestižní ocenění Technologické agentury ČR

ČDS&T 2018 v kategorii A3 – Dopravní stavby vodní.

V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní výměna technologického zařízení MVE.

Aktuálně jsou instalována dvě soustorjí Kaplanovy přímoproudé turbíny o průměru oběžného kola 1150 mm a celkovém výkonu cca 350 kW.

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HPP Jonouli 1, Gruzie

posted in: Novinky | 0

ČESKY

V září 2018 byla uvedena do provozu vodní elektrárna Jonouli 1 v Gruzii. Strojírny Brno, a.s. pro tuto MVE dodávaly kompletní strojní technologii. Nainstalována byla dvě soustrojí horizontální Francisovy turbíny o průměru oběžného kola 680 mm, výkon 2x 952 kW.

 

Součástí dodávky dále bylo zařízení vtoku zahrnující jemné česle, řetězový čistící stroj a dopravník.

  • HPP Corani
  • HPP Corani
  • HPP Corani
  • HPP Corani
  • HPP Corani
  • HPP Corani

Vodní elektrárna Corani v Bolívii

posted in: Novinky | 0

V těchto dnech byla dokončena kompletní instalace dodávek technologického zařízení v rámci projektu HPP Corani v Bolívii.
Jedná se o instalaci soustrojí Horizontální dvou-dýzové Peltonovy turbíny o průměru oběžného kola 1620 mm a generátoru o výkonu 15MW.
Součásti dodávky v rámci toho projektu bylo i přívodní potrubí DN 800 PN 100 včetně kulových uzávěrů.
Aktuálně se připravují zkoušky soustrojí a následné uvedení do provozu, které je plánováno v 8/2018

PLTM Cilaki 1B, Indonesia

posted in: Novinky | 0

PLTM Cilaki 1B power plant 3 turbine-generator units each of Pmax = 3.4 MW have been tested, commissioned and put into commercial operation since the first quarter of 2018 year.

Strojírny Brno získaly ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2016“ za projekt Rekonstrukce malé vodní elektrárny Nýrsko

posted in: Novinky | 0

V rámci oslav Světového dne vody 2017 se dne 22. března uskutečnilo tradiční setkání vodohospodářů.

Součástí programu bylo vyhlášení výsledků soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2016.“ Vyhlašovatelem soutěže je Svaz vodního hospodářství České republiky (SVH ČR, z.s.) spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) pod garancí ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Naše společnost byla oceněna za projekt Rekonstrukce MVE Nýrsko v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů.

Účelem rekonstrukce byla optimalizace hydrologického potenciálu díla výměnou stávajících Bankiho soustrojí instalovaných v období let 1995-96 za dvě vertikální soustrojí Francis. Touto výměnou byl navýšen instalovaný výkon díla ze stávajících 320 kW na 432 kW. Součástí rekonstrukce byla také výměna původních rozstřikovacích uzávěrů DN600 PN6. Strojírny Brno dodaly dva kusy rozstřikovacích uzávěrů vlastní konstrukce.

Díky kompletní výměně elektro zařízení je nyní elektrárna kompletně bezobslužnou, pouze s občasným dohledem.

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2016 je první ocenění naší společnosti jakožto generálního dodavatele zařízení. V minulých letech byly Strojírny Brno, a.s oceněny „Vodohospodářskou stavbou roku 2010“ za projekt MVE Železný Brod a v roce 2012 za projekt Rekonstrukce MVE Miřejovice pouze jako dodavatel technologie.