Pozvánka na řádnou valnou hromadu

|

V Kuřimi, dne 16. 8. 2018 P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu  obchodní společnosti Strojírny Brno, a.s. Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem... READ MORE

Vodní elektrárna Corani v Bolívii

V těchto dnech byla dokončena kompletní instalace dodávek technologického zařízení v rámci projektu HPP Corani v Bolívii. Jedná se o instalaci soustrojí Horizontální dvou-dýzové Peltonovy turbíny o průměru oběžného kola 1620 mm a... READ MORE