• PLTA Pakkat 21MW
  • Penstock DN 3500-3000, Power House

Vodní elektrárna PLTA Pakkat (21 MW), Sumatra, Indonésie

posted in: Novinky | 0

V období březen-květen 2016 zprovoznila firma Strojírny Brno tři soustrojí se svými Francisovými turbinami každou o maximálním výkonu 7000 kW ve vodní elektrárně soukromého investora na Sumatře. Jedná se zatím o nejvyšší instalovaný výkon a zároveň největší turbiny jaké kdy byly dodány z České Republiky i bývalého Československa do vzdálené Indonésie. O spokojenosti zákazníka svědčí i nový kontrakt na dodávku 4 MW Francisovy turbiny podepsaný během uvádění do provozu.