Vituální prototyp Kaplanovy turbíny.

Vituální prototyp Kaplanovy turbíny.