Pozvánka na řádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 14. 8. 2018

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání řádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 23. září 2020

v 10.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Schválení účetní závěrky za rok 4/2019 – 3/2020
 5. Schválení auditora na účetní období 4/2020 – 3/2021
 6. Různé
 7. Závěr konání valné hromady

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.

Celozávodní dovolená

posted in: Novinky | 0

Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost bude z důvodu celozávodní dovolené uzavřena od 20. do 31. července 2020.

 

Děkujeme za pochopení

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 21. 10. 2019

P o z v á n k a

na mimořádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání mimořádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 27. listopadu 2019

v 11.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

 

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Rozšíření předmětu podnikání
 5. Prodej MVE Skryje
 6. Různé
 7. Závěr konání valné hromady

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 16. 8. 2019

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání řádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 25. září 2019

v 10.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

 

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Schválení účetní závěrky za rok 4/2018 – 3/2019
 5. Schválení auditora na účetní období 4/2019 – 3/2020
 6. Různé
 7. Závěr konání valné hromady

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

 

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 16. 8. 2018

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání řádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 18. září 2018

v 11.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

 

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Schválení účetní závěrky za rok 4/2017 – 3/2018
 5. Schválení auditora na účetní období 4/2018 – 3/2019
 6. Různé
 7. Závěr konání valné hromady

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

 

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.

Energy Smart 2016 Manila, Filipíny

posted in: Novinky | 0

Naše společnost se zúčastní výstavy a konference o obnovitelných zdrojích Energy Smart 2016 v SMX Convention Centre, Manila – Filipíny a to ve dnech 31.8 – 2.9.2016. Rádi se opět setkáme s našimi spokojenými zákazníky z regionu Jihovýchodní Asie, ale i s novými investory a zájemci o naše technicky vyspělé a konkurenceschopné výrobky.

 • MVE Lobkovice - TG2
 • MVE Lobkovice - TG1

Čtyři nové Kaplanovy turbiny pro elektrárny v Čechách a na Slovensku

posted in: Nezařazené | 0

Od loňského roku naše společnost realizuje prestižní zakázku MVE Lobkovice se dvěma vertikálními Kaplanovými turbinami o celkovém výkonu  2 x 1 150 kW pro renomovaného zákazníka. Na elektrárně Lobkovice jsou dokončovány montážní práce tak, aby obě soustrojí s Kaplanovými turbinami mohly být uvedeny do provozu ve smluvním termínu koncem října letošního roku.

Další dvě horizontální přímoproudé Kaplanovy  turbiny o výkonu 2 x 710 kW pro MVE Podtureň na Slovensku jsou v současnosti ve výrobě stejně jako další zařízení jako stavidla, jezové klapky o délce 15 m a výšce 3,8 m, česlice a čistící stroje. Montáž a uvedení do provozu se uskuteční ve 2. polovině roku 2017.

 • PLTA Pakkat 21MW
 • Penstock DN 3500-3000, Power House

Vodní elektrárna PLTA Pakkat (21 MW), Sumatra, Indonésie

posted in: Novinky | 0

V období březen-květen 2016 zprovoznila firma Strojírny Brno tři soustrojí se svými Francisovými turbinami každou o maximálním výkonu 7000 kW ve vodní elektrárně soukromého investora na Sumatře. Jedná se zatím o nejvyšší instalovaný výkon a zároveň největší turbiny jaké kdy byly dodány z České Republiky i bývalého Československa do vzdálené Indonésie. O spokojenosti zákazníka svědčí i nový kontrakt na dodávku 4 MW Francisovy turbiny podepsaný během uvádění do provozu.