Strojírny Brno získaly ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2016“ za projekt Rekonstrukce malé vodní elektrárny Nýrsko

posted in: Novinky | 0

V rámci oslav Světového dne vody 2017 se dne 22. března uskutečnilo tradiční setkání vodohospodářů.

Součástí programu bylo vyhlášení výsledků soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2016.“ Vyhlašovatelem soutěže je Svaz vodního hospodářství České republiky (SVH ČR, z.s.) spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) pod garancí ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Naše společnost byla oceněna za projekt Rekonstrukce MVE Nýrsko v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů.

Účelem rekonstrukce byla optimalizace hydrologického potenciálu díla výměnou stávajících Bankiho soustrojí instalovaných v období let 1995-96 za dvě vertikální soustrojí Francis. Touto výměnou byl navýšen instalovaný výkon díla ze stávajících 320 kW na 432 kW. Součástí rekonstrukce byla také výměna původních rozstřikovacích uzávěrů DN600 PN6. Strojírny Brno dodaly dva kusy rozstřikovacích uzávěrů vlastní konstrukce.

Díky kompletní výměně elektro zařízení je nyní elektrárna kompletně bezobslužnou, pouze s občasným dohledem.

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2016 je první ocenění naší společnosti jakožto generálního dodavatele zařízení. V minulých letech byly Strojírny Brno, a.s oceněny „Vodohospodářskou stavbou roku 2010“ za projekt MVE Železný Brod a v roce 2012 za projekt Rekonstrukce MVE Miřejovice pouze jako dodavatel technologie.

Rekonstrukce malé vodní elektrárny Želina

posted in: Novinky | 0

Vodní dílo Želina na řece Ohři bylo uvedeno do provozu v roce 1908 a svojí unikátností se dostalo na seznam technických památek České republiky. Aktuálně je provozováno zadavatelem zakázky, Skupinou ČEZ. Předmětem rekonstrukce malé vodní elektrárny je generální oprava dvou Francisových turbín o následujících parametrech.

 

Francisova turbína

Dvojice oběžných kol o průměru 1050 mm
Výkon – Pmax 345 kW
Jmenovité otáčky – nt 130 min-1
Jmenovité otáčky generátoru – ng 757 min-1

 

Součástí dodávky dvou kompletních Francisových turbín je také dodávka česlových polí, modernizace čistících strojů a hrazení. Účelem rekonstrukce je modernizace a zajištění provozní spolehlivosti strojně-technologického zařízení malé vodní elektrárny Želina.

Získali jsme 4 nové zakázky pro zákazníky ve Švédsku

posted in: Novinky | 0

HPP Turinge, HPP Ostana, HPP Frotuna a HPP Alanda

Na švédském trhu působíme již od roku 2004 a v současné době se můžeme pochlubit 14. úspěšně realizovanými projekty zejména pro významné zákazníky jako je E.on, Statkraft, Vattenfall, Uniper, ale i menší společnosti, jejichž plánům na rozvoj hydroelektráren věnujeme naše maximální úsilí. Pečlivě pracujeme na inovacích ve vývoji a výrobě zařízení turbín tak, aby naše výrobky představovaly pro zákazníky dosažení vyšší efektivity při splnění nejpřísnějších environmentálních a bezpečnostních norem. Náročnost švédského trhu nás učí nejen splňovat nejpřísnější požadavky, ale současně se stát i tvůrcem nových inovativních standardů.

Pro rok 2017 jsme získali 4 nové projekty s celkovým výkonem 13 MW. Děkujeme našim zákazníků za jejich důvěru.

Energy Smart 2016 Manila, Filipíny

posted in: Novinky | 0

Naše společnost se zúčastní výstavy a konference o obnovitelných zdrojích Energy Smart 2016 v SMX Convention Centre, Manila – Filipíny a to ve dnech 31.8 – 2.9.2016. Rádi se opět setkáme s našimi spokojenými zákazníky z regionu Jihovýchodní Asie, ale i s novými investory a zájemci o naše technicky vyspělé a konkurenceschopné výrobky.

  • PLTA Pakkat 21MW
  • Penstock DN 3500-3000, Power House

Vodní elektrárna PLTA Pakkat (21 MW), Sumatra, Indonésie

posted in: Novinky | 0

V období březen-květen 2016 zprovoznila firma Strojírny Brno tři soustrojí se svými Francisovými turbinami každou o maximálním výkonu 7000 kW ve vodní elektrárně soukromého investora na Sumatře. Jedná se zatím o nejvyšší instalovaný výkon a zároveň největší turbiny jaké kdy byly dodány z České Republiky i bývalého Československa do vzdálené Indonésie. O spokojenosti zákazníka svědčí i nový kontrakt na dodávku 4 MW Francisovy turbiny podepsaný během uvádění do provozu.