Strojírny Brno získaly ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2016“ za projekt Rekonstrukce malé vodní elektrárny Nýrsko

posted in: Novinky | 0

V rámci oslav Světového dne vody 2017 se dne 22. března uskutečnilo tradiční setkání vodohospodářů.

Součástí programu bylo vyhlášení výsledků soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2016.“ Vyhlašovatelem soutěže je Svaz vodního hospodářství České republiky (SVH ČR, z.s.) spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) pod garancí ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Naše společnost byla oceněna za projekt Rekonstrukce MVE Nýrsko v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů.

Účelem rekonstrukce byla optimalizace hydrologického potenciálu díla výměnou stávajících Bankiho soustrojí instalovaných v období let 1995-96 za dvě vertikální soustrojí Francis. Touto výměnou byl navýšen instalovaný výkon díla ze stávajících 320 kW na 432 kW. Součástí rekonstrukce byla také výměna původních rozstřikovacích uzávěrů DN600 PN6. Strojírny Brno dodaly dva kusy rozstřikovacích uzávěrů vlastní konstrukce.

Díky kompletní výměně elektro zařízení je nyní elektrárna kompletně bezobslužnou, pouze s občasným dohledem.

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2016 je první ocenění naší společnosti jakožto generálního dodavatele zařízení. V minulých letech byly Strojírny Brno, a.s oceněny „Vodohospodářskou stavbou roku 2010“ za projekt MVE Železný Brod a v roce 2012 za projekt Rekonstrukce MVE Miřejovice pouze jako dodavatel technologie.